Är du med…eller inte?

Be a part of the game. Because its changing. Med eller utan dig.

Ni som hänger med oss, WizWomen, vet vad vi står för. Vår plattform handlar bland annat om förändring för kvinnors möjlighet att få ledande roller och tydligare position i en bransch som traditionellt har dominerats av, och i stor utsträckning fortfarande domineras av, män. Med åren har jag samlat på mig både erfarenhet och kunskap inom vår bransch – professional services. Jag har träffat många kunniga ledare och kloka människor. Jag har ökat min kunskap inom affärsstrategi och verksamhetseffektivitet. Jag har förstått vikten av att investera i och bygga en värdebaserad kultur. Min slutsats – baserat på mina erfarenheter och insikt i branschen under många år – kan inte bli annan än att branschen inte är hållbar när det gäller hur vi omhändertar våra kvinnliga talanger Det vet vi. För vi ser det runt omkring oss. Ja, visst – spelet och spelplanen håller på förändras. Men det kan gå snabbare. Mycket snabbare.

Mer action. Mindre prat. 

Så – har jag då stått på barrikaderna för jämställdhet? Har jag marscherat för kvinnors och allas lika rättigheter, skrikit högt och knutit näven? Nej, det har jag inte. Men jag är så tacksam för alla som har. Att behandlas lika och få lika goda förutsättningar till avancemang och ledande positioner med stort inflytande. Att få lika ersättning för lika insats. Att bygga en hållbar bransch där alla kan hitta någon att spegla sig i och få utrymme att växa och utvecklas. Det är också varför jag anslöt mig till Wizwomen. För att vara med och bidra på resan mot ett affärsklimat, ledarskap och synsätt i samhället i stort där det är självklart att män och kvinnor har lika värde och får samma förutsättningar. Att tillsammans hjälpas åt för att skapa en bättre balans och jämställdhet inom svenskt näringsliv. Mer action och mindre prat.

Jag växte upp i en förort till Stockholm som heter Tyresö där jag är yngst i en barnaskara av tre. Pappa entreprenör, mamma chefssekreterare. De skildes när jag var 11 år och jag led i många år av dåligt självförtroende. Jag var – skulle jag säga – en genomsnittsstudent som fick hänga med ”det tuffa gänget” lika mycket som ”det töntiga”. Jag sportade mycket. Jag höll alltid tal när mormor (och andra fyllde år) och lärde mig snabbt att ta hand om mig själv.

”Jag var driven redan som ung och jobbade både hårt och mycket.”

Tidigt tog jag eget ekonomiskt ansvar där mitt första jobb var på ICA Skarpnäck. Jag fick jobbet efter att ha praktiserat där under högstadiet och älskade att jobba där. Jag hjälpte till att fronta hyllor (fyllde på och såg till att produkterna var snyggt staplade), prissätta produkter och det roligaste av allt – sitta i kassan. Och jag var oerhört effektiv i kassalinjen då jag hade en fallenhet att komma ihåg PLU-nummer utantill, förstod vikten av hastighet för att både göra kunderna nöjda och skapa så stor omsättning som möjligt under den tiden jag satt där.

Under mina ungdomsår jobbade jag alltid extra utanför studierna. Det var en självklarhet att tjäna mina egna pengar och inte vara beroende av våra föräldrar. Jag var driven redan som ung och jobbade både hårt och mycket. När jag gick ut gymnasiet var jag som så många andra högst osäker på vad jag skulle ägna mig åt. Jag kom in på universitetet i Jönköping (Information & Kommunikation har jag för mig att det var) två dagar innan upprop. Mamma jublade. Jag tackade nej med kommentaren; ”jag kan inte flytta till Jönköping i 3 ½ år utan att vara säker på att det är i den här riktningen jag vill gå yrkesmässigt”. Mamma blev lite ledsen och jag, jag jobbade vidare istället. I dubbla skift. På dagtid på ett produktionsbolag som hette Drakfilm. På kvällar och helgnätter på Servo.

”Nu är det på tiden att börja ta vuxna beslut.”

Men så kom jag till ett skede i livet som jag tror att många kommer till, nämligen att nu är det på tiden att börja ta vuxna beslut. Jag insåg att jag behövde en utbildning och ett riktigt jobb. Därmed drog min ”riktiga karriär” igång. Jag lånade 30.000 kr från min bror till 5% ränta och ansökte till en grundkurs på RMI Berghs (numera Berghs School of Communication). En investering i mig själv som fick mig att inse att det här med varumärke och kommunikation – det är min grej.

En person jag har mycket att tacka för är Peter Waak. Han var 27 år då han tog över som VD för de kommersiella radiofrekvenserna 104,7 och 105,5 i Stockholm. Han var redan då en mogen och insiktsfull ledare som tog fram det bästa i oss alla. Han gjorde aldrig skillnad på tex kön utan mötte alla som individer. Däri låg magin i hur han fick oss att växa. Under mina år på Lugna Favoriter och Bandit började så mitt professionella jag formas.

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag inte funderat på män vs kvinnor speciellt mycket. Antagligen för att jag haft förmånen att inte behöva göra det. Jag ser oss som människor där var och en möts utifrån sin egen prestation och förmåga, oavsett kön. Jag har lika stora möjligheter som vilken annan kvinna som helst. Eller man. Det handlar bara om att ta för sig och våga kliva fram.

Jag hade inte varit där jag är idag om jag inte ibland agerat mer som den stereotypa mansbilden. 

Men riktigt så enkelt är det ju inte. Vi vet det.  Många yrken, inte minst i vår bransch, har dominerats – och domineras delvis än idag – av en kultur där män premierar män och kvinnor ges inte samma möjligheter till avancemang. Om jag ska vara ärlig så tror jag, såhär i efterhand, att jag aldrig skulle vara där jag är idag om jag inte haft det drivet jag haft, vågat ta för mig, vässat armbågarna och ibland agerat mer som den stereotypa mansbilden jag sett runtomkring mig.

Jag har kört på utan att tänka så mycket på det större sammanhanget. Jag har haft hetsiga diskussioner med mina kvinnliga kompisar om huruvida det ska lagstadgas att företag ska kvotera in kvinnor i styrelserna. Historiskt har jag skrikigt ”aldrig i livet – jag vill bli vald utifrån min kompetens, inte mitt kön”. Men idag inser jag att vissa saker aldrig kommer att ske av sig självt eller sker allt för långsamt. Det kan därmed kräva andra typer av åtgärder än vad vi historiskt tagit oss an.

”Vi är ingenting utan vår talang”

Idag arbetar jag som Business Director på reklambyrån Åkestam Holst. En byrå som sedan +20 år bygger på och lever efter en stark värderingsgrund där jämställdhet, inkludering och mångfald är grundfundament. Jag är stolt över att få vara en del av detta kollektiv då vi tar dessa frågor på största allvar. Vi inser att det är avgörande beståndsdelar för vår fortsatta framgång. Vi är ingenting utan vår talang – befintlig som den framtida – och vår talang tar för givet att vi leder vår byrå värdegrundat.

”Vad är det som gör att inte fler kvinnor bjuds in till att bli delägare?”

Reklambyråbranschen är inte direkt känd för att vara jämställd (även om utvecklingen är positiv) på vare sig ledningsnivå eller partnernivå. Sämst är det på ägarsidan. Det är ärligt talat pinsamt dåligt. Vad är det som gör att inte fler kvinnor bjuds in till att bli delägare? Detta är en av branschens absolut viktigaste frågor. Som ägare, ledare, chefer och individer har vi en möjlighet att påverka på djupet. Den förnyelse som behöver ske när det gäller jämställdhet handlar i grunden om affärsnytta; en jämställd verksamhet och ledning, är en hållbar verksamhet och ledning och enligt statistiken ett mer framgångsrikt företaget. Som rådgivare måste vi leva som vi lär där våra kunder än mer börjar ställa krav inom området. Det gäller särskilt när det är dags för nya kundsamarbeten. Nu för tiden behöver vi ofta bevisa hur vi aktivt arbetar med jämställdhet och mångfald. Det är fantastiskt. För är det något som biter så är det när kunderna ställer krav.

Dags att gå från snack till verkstad. 

Diskussionen förs för fullt. Nätverk, plattformar som vår och nya sammanhang skapas men det går fortfarande för långsamt. Det är på tiden att även vi kommunikatörer och marknadsförare vågar tittar på oss själva med nyktra ögon och erkänna att ”this ain´t good enough”. ”Time to change the game”. Gå från snack till verkstad. Så nästa gång det är dags att utöka ägargruppen, tillsätta en ny ledare eller rekrytera talang – välj rätt. Tänk utanför boxen. Var modig. Gå utanför ramarna. Var en del av framtiden. Be a game changer.

Let’s change the game!

Jenny E Kaiser, Business Director på ÅkestamHolst, delägare i byrånätverket The North Alliance medlem i WizWomen

#wizwomen #wizwomenstories #ledarskap #letschangethegame #sommarprat #sommarpratare #åkestamholst #noa #thenorthalliance #jennyekaiser #jämställdhet #professionalservices

Privacy Preference Center