Kraften i att berätta

Den här veckan börjar vi publicera WizWomen Summer Stories – läsbara sommarprat. Det är sommarprat i form av berättelser. Under hela sommaren kommer vi löpande att publicera nya berättelser. Varför då, kan man fråga sig?

Game of Thrones, säsong 8, avsnitt 6, ca 46 minuter in i avsnittet. Det är dags att välja ny regent. Efter ett halvhjärtat försök från Sam att överväga demokrati får Tyrian ordet. Han pratar om vad som förenar människor och säger bland annat: ”Det finns inget mäktigare än en bra berättelse. Ingenting kan hejda den. Ingen fiende kan besegra den.” Platon, en av våra stora tänkare, sa en gång: ”Dom som berättar historierna, styr samhället”

WizWomen har inga ambitioner att regera eller reglera samhället, eller välja regent. Däremot har vi ambitionen att vara en rörelse och kraft för att bidra till utvecklingen av konsultbranschen. Vi vill bidra till en förflyttning där vi tar hållbarhet på allvar, ökar transparensen i våra verksamheter och skapar bättre förutsättningar för både män och kvinnor att göra karriär och bli delägare. Hur gör man då det, bidrar till utvecklingen, när vi själva bara sitter som enstaka individer i en bransch överfull av starka individer? Det går att argumentera för att vi inom WizWomen sitter på visst mandat, men konsultbranschen är en bransch där i stort sett allt kapital är humankapital. Framgången, liksom viljan och möjligheten till förändring, sitter således i varje enskild individ som tillsammans kollaborerar för att utgöra teamet, företaget, branschen. Hur når vi dom på ett sätt som får dom att tänka om, tänka nytt och förhoppningsvis göra nytt?

WizWomen är en plattform som drivs av värderingar. Vi menar att genom att sprida våra värderingar, sprida våra erfarenheter, sprida vår bild av hur verksamheter kan ledas och drivas på ett annat sätt – bidrar vi till att få andra att tänka om, tänka nytt – och förhoppningsvis även göra om, göra nytt. Vi menar att vår kraft ligger bland annat i att just sprida våra berättelser. Berättelser som bygger på personliga erfarenheter hur man kan göra, vara, leda, inspirera, innovera, och förändra. Berättelser från hjärtat. Berättelser som berör. Berättelser som vi hoppas ska beröra andras hjärtan. Det är bara genom att beröra andra i hjärtat som du kan få mottagaren att känna en så stark känsla att hon eller han väljer en annan väg. Det är också med våra historier om vad som har varit, vad som är, och vad vi vill komma skall – som vi kan bidra till att ändra spelplanen. Det är således anledningen till att du under sommaren 2019 kan läsa våra sommarprat. Läs, begrunda, kommentera, dela och varför inte bidra med din egen historia? Säg till. Låt oss hjälpas åt.  Låt oss dela med oss. Allt för vårt högre syfte; Let´s change the Game.