The Summit 2023

WIZWOMEN FUTURE TALENTS

Digitalt event den 8 mars kl. 14:00-16:00. Anmälan är nu stängd.

Special Guest!

Fredrik Hillelson | Grundare och vd på Novare

Fredrik kommer att prata om vilka drivkrafter olika generationer har och vad som driver morgondagens talanger.

Fredrik är en av Sveriges mest erfarna och efterfrågade chefsrekryterare. Han har ett stort samhällsintresse och engagemang som visas bland annat genom initiativet Beredskapslyftet, som han är medgrundare till. Sedan tidigare har han erfarenhet från Investor AB, 3 Sverige, Accenture och Scania. Han har en kandidatexamen i personal- och arbetsrättsvetenskap från Stockholms universitet samt en officersexamen från Marinens officershögskola. 

Special Guest!

Anette Lidman | HR Consultant & Partner på Intenco AB

Anette delar med sig av sina tankar om Talent Management – hur behöver vi anpassa vår verksamhet för att locka, utveckla och behålla talanger?

Anette är partner på Intenco AB, ett HR-konsultföretag som arbetar med med interimsuppdrag och rekrytering inom HR. Hon har lång erfarenhet av både rekrytering, HR och talangfrågor inom professional services, bl a på EY som HR-ansvarig för Advisory Services och för Learning & Development. En röd tråd i Anettes karriär har handlat om att hjälpa företag och dess ledare med frågor som handlar om att attrahera, behålla och utveckla talanger. Anette är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 

Sagt om tidigare WizWomen Summit …

Väldigt relevant och intressant att höra hur andra företag agerar.#

”Roligt att ni finns – otroligt bra initiativ och givande att delta.”

”Aktuella frågeställningar och ett stort värde i att få en inblick i andra organisationers arbete med dessa, samt lite ”tanke- och hjärngodis” från era gäster!”

”Bredden på föreläsarna och engagemanget hos både dem och moderatorer.”

”Inspirerande och lyfte många bra och viktiga aspekter kring ledarskap och jämställdhet.”

”Ännu mer konkreta actions önskvärt. Och fortfarande – var är männen?”

”Bra blandning av innehåll/talare och konkreta råd kring hur man kan ta sig an frågan om jämställdhet.”

”Hög konkretionsnivå, öppenhjärtligt kring utmaningarna att arbeta med frågorna och varm energi.”

— Anonyma deltagare


The Summit 2023 Live

Detta innehåll är lösenordsskyddat. För att se det, ange ditt lösenord nedan: