Stress som tillgång

Work hard. Play hard.

Många timmar. Långa dagar. Tuffa deadlines. Krävande kunder, krävande chefer, krävande kollegor och krävande ego. Utbildning, fortbildning, leverans, utvärdering, feedback och befordran. Myterna om hur det är att arbeta i konsultbranschen – professional services – är många. Och visst finns det sanning bakom myterna. Även om branschen gjort en förflyttning åt en mer human arbetsmiljö går det inte att sticka under stolen med att det är tufft yrke, och samtidigt otroligt roligt och utvecklande. Det är också sant att med tuffa yrken kommer ofta stress i olika former. En fråga som jag har engagerat mig i under många år är hur man bäst hanterar och ser på stress.

Är det kanske så att vi idag i allt för stor utsträckning ”slösar” med våra mänskliga och ekonomiska resurser genom att inte hantera stress på bästa sätt? Är det dags att se på stress med nya ögon, att se det som en inre motor och kraftkälla som gör oss redo för aktivitet? Mitt förslag är att se på stress som ett varvtal som ökas och minskas beroende på den utmaning som vi ställs inför. Det innebär att stress kan ses som en tillgång som hela tiden är verksam i vår kropp, och inte som ett konstant, negativt tillstånd som få vill kännas vid.

”Att lära oss att lätta på gasen”

Det som styr vårt varvtal – eller stresspåslag – är olika hormoner och signalsubstanser som varvar upp oss eller lugnar ned oss. Vi kan lära oss att variera vårt stresspåslag, att inte alltid ha full gas utan lätta på gasen och skapa närvaro när vi till exempel hamnar i en kö, går mellan möten eller häller upp en kopp kaffe.

I mitt arbete som mental tränare och stresscoach jobbar jag med att lägga till en ny dimension för presterande företag, genom närvarande mental träning. Detta skapar hållbarhet och utveckling för alla parter, både människor och företag. Det fungerar på samma sätt som när idrottspersoner tränar mentalt för att optimera sina insatser – genom att ta ansvar för sina resurser – för att nå sina mål och bygga vinnande team.

I min bok Mental Eco-driving gör jag liknelsen med hur vi genom variation av gas och varvtal på bilens motor når olika långt beroende på hur vi kör och jämför detta med vår energi som påverkas på samma sätt. Tänk dig att du varje morgon vaknar med en full tank med energi. Beroende på vilka tankar du umgås med kommer du olika långt på denna tank.

”Vår hjärna lyder vad vi tänker”

Vår hjärna kan inte skilja på verkliga hot eller tankespöken. Det innebär att vårt stresspåslag ökar av oroande och ältande tankar. Detta ältande påverkar oss negativt ända ner på cellnivå, något som Elizabeth Blackburn, nobelpristagaren i medicin 2009, påvisat. Andra livsstilsfaktorer såsom mat, sömn och fysisk träning påverkar också.  Men jag menar att det är närvaro och förståelse för hur våra tankar påverkar oss det som är grunden till all utveckling för att nå motivation till förändring. Vi förlorar idag mycket kraft och fokus i vår vardag därför att vi tappar målbilden. Vi fastnar i irrande tankar och multitasking, vilket sänker kvalitén på det vi tar oss för. Det är på tiden att plocka ned alla ”bollarna i luften” och skjuta dem i mål.

Tillbaka till vår ”energitank”. Om du redan när du vaknar börjar oroa dig för allt du måste göra och allt som kan gå fel så varvar du upp. Det innebär att dessa oroande tankar förbrukar energi i din tank. Du har med andra ord redan förbrukat energi fast du ännu inte tagit dig ur sängen. Detta gör att du redan på eftermiddagen kan börja få svårt att fokusera och fatta bra beslut eftersom du inte har tillräckligt med energi kvar.

Jag har nog alltid tänkt ”spara energi” för att därmed öka förutsättningar för att nå målet så snabbt som möjligt och för att driva processer framåt. Insikten att vi inte använder vår energi på bästa sätt har drivit mig att finna kunskap och redskap för att öka vår energi och fokus, här spelar våra tankar en viktig roll. Att prestera och ständigt utvecklas är enormt kraftfullt. Jag har själv upplevt hur mina tankar har bromsat denna kraft och som mental tränare hjälper jag dagligen mig själv och andra att använda energi på ett bättre sätt för ett hållbart liv.

Jämför med att spela strutfotboll

Man skulle kunna likna förmågan att finna struktur, planera, skapa vinnande team och nå målen när man har ett för högt stresspåslag vid att spela strutfotboll (för dig som inte vet vad strutfotboll är kan jag informera om att det spelas som vanlig fotboll fast med en strut på huvudet, vilket i sig gör att synfältet kraftigt begränsas). Man kan lugnt säga att man då har svårt att få överblick av sin tillvaro.

Det gäller att stanna upp ibland och landa i nuet för att bli medveten om var du befinner sig på stresskalan och vilket varvtal du har. Annars är risken stor att du inte är medveten om att du springer runt med en strut för ögonen och då är det instinkten (reptilhjärnan) som styr och inte din egen logiska förmåga.

Försök att tänka dig in i att lägga den där straffen i VM finalen… Då kan det bra med en strut för ögonen för att fokusera bara på detta, givet att du vet var målet befinner sig. Tänk dig sedan in i hur det är att ha strut på (eller tunnelseende) när du skall samarbeta med andra, lägga upp en strategi eller vara kreativ. Jag gissar att resultatet blir mindre bra.

När vi lagt grunden med närvaro och förståelse för hur vi kan använda våra tankar för att skapa kraft och rörelse framåt, når vi till en punkt där vi blir hållbara genom att;

Ta ansvar för våra egna resurser
Prioritera och våga välja bort
Fokusera på det vi kan påverka
Vara proaktiv
Utveckla kommunikation, relationer, ledarskap och kreativitet
Ta ned alla ”bollarna i luften” och skjuta dem i mål. I luften gör de ingen nytta, de tar bara en massa kraft och fokus

Tänk för ett ögonblick på placeboeffekten. Tänk hur mycket energi som kan frigöras om vi ser på stress som en motor som ger oss energi istället för något som oftast är förknippat med negativitet. Där vi genom närvaro vet när vi skall ha struten på (fullt fokus) till exempel vid deadlines, förhandlingar, och när vi ska ta bort den – då vi behöver skapa kreativitet, visioner, relationer och återhämtning.

Genom detta frigör vi möjligheten till hållbara liv, hållbart företagande och ständig utveckling i vår föränderliga värld. Och något som är riktigt bra – det fungerar likadant för kvinnor som för män. So – Let´s change the Game!

Som tidigare ”sommarpratare” här på WizWomen vill även jag bidra med sommarmusik, och mitt låtval faller på Gyllene Tiders ”Sommartider”. Ett låtval där jag vill visa på energin som vi blixtsnabbt kan ta del av genom att ändra vår sinnesstämning. Jag minns tillbaka på en tjejmil som jag sprang. Vid 8 km kändes mina ben som betong och jag tänkte att jag orkar inte en meter till. Då möts jag av rytmen av ”Sommartider” på högsta volym, en sång som för mig symboliserar kraft, sommar, fest och energi. Som en blixt från klar himmel förändrades min sinnesstämning och mina tunga ben byttes ut mot nya pigga ben som lätt förde mig i mål.

Kristina Persson, Mental tränare och Stresscoach, driver Närvarande Mental Träning

#wizwomen #wizwomenstories #kristinapersson #ledarskap #stress #letschangethegame #sommarprat #sommarpratare