WIZWOMEN SUMMIT 6 MARS – 2020

A CALL TO  ACTION

Plats: Disruption Hall, Epicenter Stockholm, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Tid: kl. 15.30 – 18.30. Följt av mingel till ca kl. 20.00. Dörrarna öppnas kl. 15.00. Särskild anmälan till mingel gäller.

Agenda: Minst lika spännande och utmanande som 2019. Mer information kommer.

Deltagare: Män och kvinnor med ett brinnande intresse för att bidra till utvecklingen av professional services.

Att delta på WizWomen Summit är gratis.

Vid avbokning mindre än 5 arbetsdagar innan eventet tas en administrativ avgift om 300 kr ut.

Så här sa några av våra deltagare om WizWomen Summit 2019;

“Givande för mig för att det alltid är fantastiskt lärorikt med andras perspektiv för frågor jag brinner för. Men också för de som talade och alla andra i rummet då det var mycket som sades som var av hög relevans och förhoppningsvis gav många personer nya infallsvinklar och ny energi att kämpa mot strukturer.”

— Anonym deltagare

“Fantastiska paneldeltagare. Gillar även att MÄN VAR LIKA VÄLKOMMNA SOM KVINNOR – känns viktigt att detta inte blir en “kvinnosaksfråga” om vi vill få till en förändring framåt”

— Anonym deltagare

Det bästa med WizWomen Summit var …

“… att känna ATT MAN INTE ÄR ENSAM, andra tycker också att det är svårt (ibland) att vara ensam bland tusen karlar och det är svårt att sälja sig själv och sin egen kompetens.”

— Anonym deltagare

75%

… av deltagarna på WizWomen Summit 2019 uttryckte att de väldigt gärna vill delta på WizWomen Summit 2020 …

…hoppas vi ses den 6 mars, 2020.