WIZWOMEN SUMMIT 2020

A CALL TO  ACTION

Plats: Disruption Hall, Epicenter Stockholm, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Tid: kl. 15.30 –  ca 18.00. Följt av mingel till ca kl. 19.30. Dörrarna öppnas kl. 15.00. Särskild anmälan till mingel gäller.

Agenda: Se nedan.

Deltagare: Män och kvinnor med ett brinnande intresse för att bidra till utvecklingen av professional services.

Att delta på WizWomen Summit är gratis.

Vid avbokning mindre än 5 arbetsdagar innan eventet tas en administrativ avgift om 300 kr ut.

Agenda
15.00  Dörrarna öppnas
15.30  Kick off WizWomen Summit 2020 – Susanne Tillqvist
15.40  Per Wallentin, CEO KnowIt
16.05  Wiz Samples – Monika Wannholm, delägare Grant Thornton
16.15  Agnes Hammarstrand, delägare Advokatfirman Delphi
16.40  Bensträckare
17.00  Jonas Nyman, om “Manlighetskoden”
17.25  Wiz Learning Session – Lise Tormod, VD Cordial
17.45  Wiz Samples – Sara Sparring, grundare Synch Advokatbyrå
17.55 Kick-out WizWomen Summit 2020
18.00 Mingel
Observera att agendan kan komma att justeras och att tiderna är ca tider.
Vi välkomnar tre externa gäster, som alla på olika sätt bidrar till att #letschangethegame

Det bästa med WizWomen Summit var …

“… att känna ATT MAN INTE ÄR ENSAM, andra tycker också att det är svårt (ibland) att vara ensam bland tusen karlar och det är svårt att sälja sig själv och sin egen kompetens.”

— Anonym deltagare

75%

… av deltagarna på WizWomen Summit 2019 uttryckte att de väldigt gärna vill delta på WizWomen Summit 2020 …

Vårt mål för i år är att se till att minst lika många är nöjda!

…nytt datum publiceras inom kort.