WIZWOMEN WITH FRIENDS

Digitalt event den 8 mars kl. 14:00-16:00

Special Guest!

Karin Zingmark

författare till böckerna “Maxa Snacket” (Liber 2017) och uppföljaren ”Maxa Modet” (Liber 2020).
Special Guest!

Mats Alvesson

professor i företagsekonomi vid Lunds Universitet  och författare till böckerna  – Tomhetens triumf, Dumhetsparadoxen och Extra allt. 

Sagt om tidigare WizWomen Summit …

Väldigt relevant och intressant att höra hur andra företag agerar.#

”Roligt att ni finns – otroligt bra initiativ och givande att delta.”

”Aktuella frågeställningar och ett stort värde i att få en inblick i andra organisationers arbete med dessa, samt lite ”tanke- och hjärngodis” från era gäster!”

”Bredden på föreläsarna och engagemanget hos både dem och moderatorer.”

”Inspirerande och lyfte många bra och viktiga aspekter kring ledarskap och jämställdhet.”

”Ännu mer konkreta actions önskvärt. Och fortfarande – var är männen?”

”Bra blandning av innehåll/talare och konkreta råd kring hur man kan ta sig an frågan om jämställdhet.”

”Hög konkretionsnivå, öppenhjärtligt kring utmaningarna att arbeta med frågorna och varm energi.”

— Anonyma deltagare

96%

… av deltagarna på WizWomen Summit 2021 uttryckte att de gärna/väldigt gärna vill delta på WizWomen Summit 2022 …

Vårt mål för i år är att se till att minst lika många är nöjda.

Den 8 mars kl. 14 – 16 kör vi WizWomen Summit 2022.

Anmälan öppnar den 4 februari.

Tills dess följ oss på LinkedIN och här på hemsidan.