Varför förebilder är så viktiga

”Jag tror på karma. Goda gärningar leder till goda resultat.”

Det är nu mer än 20 år sedan jag blev färdig jurist och började min karriär inom advokatbyråvärlden. Jag har varit delägare sedan 2012. Under alla dessa intressanta, roliga men även utmanande år som har gått sedan dess har jag mött många fantastiska människor. Människor som har inspirerat mig, varav vissa är och har varit mina förebilder. De har på olika sätt gjort skillnad för mig i mitt liv och min karriär och jag hoppas att de vet om det. Numera ser jag det som mitt ansvar att inspirera och vara en förebild för andra, yngre kollegor. Här tror jag verkligen på karma, att goda gärningar kommer att leda till goda resultat.

Plocka godbitar och skapa din egen ledarfilosofi.

Ingen nämnd, ingen glömd, men jag kan med värme konstatera att det är många både kvinnor och män som har inspirerat mig och varit förebilder på olika sätt. Om jag skulle få frågan om det är EN särskild person som är min förebild är svaret nej. Istället har jag plockat bästa bitarna från olika håll för att möjliggöra olika steg i karriären. På senare år har jag, bland annat utifrån dessa ”bitar” skapat min egen ledarfilosofi, för att kunna leda och inspirera i de olika team och roller som jag är aktiv i.

Den perfekta förebilden finns inte. 

Jag tror verkligen att förebilder har en stor betydelse, men jag tror även att många av oss har insett att den där perfekta förebilden finns troligen inte därute. Men det är också det som är det fina – det går ju faktiskt att hitta olika slags förebilder beroende på utmaning och sammanhang. Som kvinna har jag i några olika situationer inspirerats av kvinnor som har varit framgångsrika och som haft möjlighet att lyfta andra. Det var viktigt för mig att tidigt i karriären se att det faktiskt fanns kvinnliga förebilder som hade nått dit jag ville nå. När jag började arbeta på advokatbyrå var det fortfarande en etablerad farhåga att kvinnor ofta inte nådde lika långt i karriären som männen gjorde. Men det fanns inspirerande kvinnliga förebilder som visade att det gick.

Du sätter själv agendan för vart du vill nå.

När jag som ganska nybliven advokat blev ensamstående småbarnsförälder kändes det ibland tufft. Jag kan inte påstå att det fanns särskilt många andra ensamstående mammor som förebilder då – även om jag mött flera exempel senare i livet. Men eftersom jag då, liksom idag, arbetade på en advokatbyrå med många närvarande föräldrar såg jag inte det som ett hinder i sig, även om vardagen innebar en hel del pusslande. Men jag är ju långt ifrån ensam om att behöva pussla för att få ihop vardagen. Jag har mina föräldrar att tacka för hjälp hemmavid under småbarnsåren. Idag har jag min sambo att tacka för mycket support. Jag har många gånger fått frågan om hur det går att kombinera delägarskap med att vara ensamstående förälder. Där menar jag att advokatyrket – och konsultyrket i stort – är ganska unikt i sin flexibilitet. Klienterna har inte märkt om jag har suttit på kontoret eller hemma och jobbat när det har behövts. Trots att detta är snart 15 år sedan upplever jag att det finns många förutfattade tankar och känslor hos unga medarbetare kring karriärmöjligheter i advokatbyråvärlden och tyvärr oftare hos kvinnor än hos män. Därför är det viktigt att i den frågan vara en tydlig och stark förebild. Det gäller att visa att det är du själv som sätter agendan för vart du vill nå och det gäller att se möjligheterna. Det är också viktigt att sätta sina egna gränser, att ibland skynda långsamt och sätta upp delmål.

Förebilder som orkar komma ihåg att sprida glädje.

Mina förebilder har varit både kvinnliga och manliga. Det har varit allt från inspirerande universitetslärare, kloka domare, mer erfarna advokatkollegor till klienter som på ett föredömligt sätt har sett till att ge sina konsulter de bästa förutsättningarna. Jag har haft förebilder på många olika plan, både kring färdigheter som jag tycker har kännetecknat en duktig advokat; att skapa förtroende, övertyga på bästa sätt, skriva strukturerat, att sälja tjänster, till att konstruktivt leda möten eller bygga nätverk. Andra personer har varit förebilder kring mer mjuka värden som att hitta balansen i livet med familjen, att agera på ett särskilt empatiskt sätt eller genom att sprida glädje under sena arbetstimmar. Balansen, empatin, teamkänslan och glädjen är allra viktigast att plocka fram när det är tufft och kort om tid för leveranser. När det är sent eller vi har jobbat många timmar är det viktigt att vara en förebild i dessa frågor. Det handlar om att inte göra avkall på respekten för varandra. I dessa situationer är mina förebilder de som orkar komma ihåg att sprida glädje.

”Så kommer jag aldrig göra.”

Ibland kan det även vara nyttigt att se saker från den andra sidan. Jag har nog lika många gånger genom karriären som jag har känt att jag har hittat goda förebilder, även iakttagit chefer och projektledare som fått mig att tänka att jag aldrig skulle agera på det sättet. Dessa upplevelser har inte alltid varit särskilt givande för stunden, och du känner säkert igen dig i sådana situationer, men det har å andra sidan lärt mig mycket om hur jag vill agera mot mina medarbetare och medmänniskor.’

”Hitta förebilder som inte alltid finns på nära håll.”

Jag har alltid varit nyfiken, intresserad av andra människor och haft mycket energi. Jag har därför tagit tillfället i akt att under studietiden plugga utomlands i flera omgångar. Såväl då som under mitt yrkesliv har jag varit aktiv i olika internationella föreningar, vilket har inneburit många mycket givande möten med människor från olika kulturer, i vitt skilda världsdelar.  För mig har det varit en extra inspiration vad gäller att hitta förebilder som kanske inte alltid finns på så nära håll. Jag har många gånger sökt mig utanför min egen bransch, av intresse för att lära av andra – vilket har tagit mig till många olika intressanta och givande nätverk. Både för att förstå vad personer med liknande roller som jag i andra branscher ställs inför för utmaningar och hur de löser dessa, och för att förstå vad mina klienter i olika branscher ställs inför för affärsmässiga utmaningar.

Engagera dig!

Förutom att vidga sina vyer genom olika slags nätverk finns idag flera utmärkta etablerade mentorprogram för både studenter och arbetsverksamma. Jag rekommenderar dig att ta tillfället i akt att delta i om du får möjlighet. Jag har självt haft förmånen att både vara adept och mentor i flera olika sammanhang genom åren och tycker bägge delarna har varit lika utvecklande. Det är otroligt vad mycket jag i rollen som mentor har lärt mig om mig själv.

Vad jag även vill förespråka är det nog så viktiga informella mentorskapet. Jag har många personer som under både studietiden och min karriär har varit viktiga informella mentorer i sitt sätt att dela med sig av sin kunskap. Jag hoppas att jag på motsvarande sätt har kunnat ge tillbaka till andra under åren, både inom och utom den egna organisationen. Förhoppningsvis kan vi i WizWomen genom att lära av varandra och andra bli ännu bättre förebilder. Och kom ihåg – får du tillfället att hjälpa någon på vägen – tänk: karma. Det är ett sätt att förbättra spelreglerna i vår bransch. Let’s change the Game!

Elisabeth Eklund, delägare på Advokatfirman Delphimedlem i WizWomen

#wizwomen #wizwomenstories #förebilder #ledarskap #jämställdhet #letschangethegame #sommarprat #sommarpratare #advokatfirmandelphi